جمع آوری زباله ها در جنگل توسط تیم شهر بارانجمع آوری زباله ها در جنگل توسط تیم شهر باران

اگر شما هم نام دوهزار و سه هزار تنکابن را در گوگل جستجو نمایید، با القاب و مناظری زیبا روبرو میشوید، از نگین سبز گرفته تا بهشت روی زمین اما وقتی جستجوی بیشتری می کنید، لکه های سفید رنگی که روی زمین سر سبز تنکابن نشسته اند، توجه شما را به خود جلب می کنند. 

گویی در تابستان برف باریده باشد! اما این برف های سفید رنگ زیبا، چیزی جز کیسه های زباله نیست که همچون برفی بر روی سبزه ها باریده است و به اصطلاح مهمان نا خوانده ای است برای اهالی دوهزار یا سه هزار تنکابن.

در تعطیلات نوروزی وقتی که هوس پیاده روی را در جنگل های زیبای دوهزار و سه هزار تنکابن می کنید، در بعضی موارد، عوض تماشا و لذت بردن از مناظر سرسبز و زیبا ی شهر باران، متوجه زیاله های ریخته شده توسط مسافرین  نوروزی میشویم.

مشخص نیست که گرفتن عوارض ورود در فصل های مسافر پذیر و هزینه کردن همان پول برای خدمت رسانی به مسافران چه قدر کار سخت و دشواری است که تا به حال توسط مسئولین انجام نگرفته است.

قرار دادن سطل زباله به تفکیک خشک و تر ، یا کاغذی و غیر کاغذی یا .... ایده ی بسیار زیبا و اقتصادی است، به این ترتیب به جای اینکه زباله ها مثل کوهی انباشته شوند، میتوانند در جهت بازیافت مورد استفاده دولت قرار بگیرند.

در خطاب به دوستانی هم که در صورت بودن امکانات و یا نبودن امکانات ، زباله های خود را در جنگل رها میکنند باید بگویم:

از بهشت بودن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرموده ما را ول کنید!

به امید داشتن شهر باران ، به امید داشتن فردایی زیبا

 

 


مربوط به متفرقه