آپارتمان 75 متری نوساز

یک واحد آپارتمان 75 متری نوساز، واقع در طبقه پنجم ، ویوی بینظیر دریا و کوه، انباری، فاقد پارکینگ، هر طبقه ۳ واحد .