مازندران، تنکابن، جنب مجتمع رشد، مجاور پل عابر پیاده، گروه مشاورین املاک شهر باران

تلفن: ۰۵۰۳ ۵۴۲۷ ۰۱۱

مدیریت: جمشید صبوری

۰۹۱۹۳۴۰۹۱۲۱ - ۰۹۱۲۳۴۰۹۱۲۱

طراحی و مدیریت سایت: احمد صبوری ۰۹۰۲۷۱۰۵۴۷۴